Geborgen in traditie.

Bodar maakte furore in Nederland als televisiepriester. Geregeld duikt hij op op de Nederlandse TV om zijn commenntaar te geven op actuele kerkelijke thema’s. Bodar woont en werkt in Rome en wordt als een insider van het Vaticaan beschouwd. Traditie staat centraal in zijn leven. Het bezorgt hem vertrouwdheid en geborgenheid. Het bekent gemeenschap en verbondenheid met het verleden. Het tilt over elke crisis heen. In dit boek zet hij soms theoretisch, soms verhalend en plastisch zijn hele traditietheorie uiteen. Het boek bevat tevens een heel stuk theologiereflectie en persoonlijke geschiedenis. Liturgie functioneert als een rode draad doorheen het hele verhaal. Bodar hanteert een vlotte pen en schrijft heel helder en duidelijk. (JG)

A. BODAR, Geborgen in traditie., Amsterdam (Ambo/Anthos), 2016
27,99 EUR