Spinoza. Vijf wegen naar de vrijheid.

Spinoza is sowieso de bekendste en belangrijkste filosoof van Nederland. Maar zijn filosofie is niet eenvoudig. Integendeel zelfs. Ze is soms haast hermetisch en onder geleerden bestaat over een aantal punten geen eensgezindheid. Ook het hoofdwerk, de Ethica, is voer voor discussie. Van Buuren levert zijn eigen interpretatie van de Ethica en ik vind die best aanvaardbaar. Volgens de schrijver draait het in de Ethica om een vijftal centrale begrippen: streven naar zelfbeschikking, ontplooiing van macht, volgen van intuïties, samenwerken met anderen en streven naar vrijheid. Bevrijding van bevoogding en het streven om in overeenstemming te leven met zichzelf en met de wereld is de kern van het denken van de lenzenslijper. Op die manier wordt een mens echt gelukkig. Net nu wordt Spinoza’s denken opnieuw actueel. Voor Spinoza is genetische determinatie geen enkel obstakel voor een gelukkig leven, wel integendeel. In de marge van het boek is ook sprake van Spinoza’s God (of: Natuur). Het is voor mij volstrekt onduidelijk waarom nergens in het boek gerefereerd wordt aan het wetenschappelijk onderzoek van Herman De Dijn omtrent Spinoza. (SVS)

M. VAN BUUREN, Spinoza. Vijf wegen naar de vrijheid., Amsterdam (Ambo/Anthos), 2016
19,99 EUR