Onze wereld in wording. Beschouwingen bij de bijbelse scheppingsverhalen.

Het is een mirakel dat bij Damon vertalingen op topniveau uit de werken van Augustinus blijven verschijnen. Erg populair is Augustinus niet, maar hij blijft wel een van de allerbelangrijkste theologen van het Westen. Bovendien gaat het niet altijd om de hoofdwerken van de kerkvader, maar ook om kleinere traktaten. Vijf keer heeft Augustinus de openingsverzen van Genesis becommentarieerd. De twee eerste traktaten zijn nu vertaald. Net zoals nu, levert het scheppingsverhaal voer voor interpretatie. Het zal wel niet verbazen dat dit de eerste Nederlandse vertaling is. De vertaling geeft perfect weer dat Augustinus niet zomaar schrijft. Ook nu zit hij verwikkeld in een strijd met manicheeërs. Dit is de periode dat het katholieke christendom geleidelijk aan de overwinnaar wordt van andere strekkingen in het christendom en dus de mainstream wordt. Heel wat exegese van Augustinus is momenteel achterhaald. Het blijkt toch dat Augustinus Genesis hoofdzakelijk moreel leest. Overal trekt hij lessen voor de eigentijdse lezer. Dat komt nu oneigentijds over, maar het is dan ook een tijdsdocument. De uitgave wordt voortreffelijk ingeleid. Het is een modeluitgave. (JG)

A. AUGUSTINUS, Onze wereld in wording. Beschouwingen bij de bijbelse scheppingsverhalen., Budel (Damon), 2016
29,9 EUR