Euthanasia and Palliative Care in the Low Countries, Ethical Perspectives Monograph Series, 3

Ethische perspectieven is een uitstekend tijdschrift omtrent ethiek. Aan dat tijdschrift is een reeks van monografieën verschenen. In die reeks verscheen onlangs het 3de deel dat gewijd is aan palliatieve zorgen en euthanasie in de Lage Landen. Het is een prachtige studie waaraan enkele verstandige auteurs hebben meegewerkt, van Paul Schotsmans tot Herman De Dijn. De auteurs ontleden alle pro- en contra-argumenten van de kerkelijke en civiele standpunten. De bundel bevat enkel Engelstalige bijdragen, maar er wordt verwezen naar Nederlandstalige publicaties van de diverse medewerkers. (JG)

P. SCHOTSMANS & T. MEULENBERGS, Euthanasia and Palliative Care in the Low Countries, Ethical Perspectives Monograph Series, 3, Leuven (Peeters), 2005
264 blz. en 35 EUR