De goddelijke komedie.

Wie voor niet te veel geld een stukje wereldliteratuur wil meepikken, kan het best deze uitgave van De goddelijke komedie op de kop tikken (Italië, circa 1300). Het uit bijna 14.000 verzen opgebouwde epos is een monument uit de wereldliteratuur en … de theologie. Dante balt er het hele theologische wereldbeeld van de middeleeuwen in. De vertaling is een prozavertaling, wat de toegankelijkheid in feite ten goede komt. De vertaler is trouwens enkele keren onderscheiden voor zijn vertalingen van Dante. Het enige dat niet te verteren is aan deze uitgave zijn de eindnoten. De lectuur heeft dermate veel voetnoten nodig, dat het verdomd moeilijk lezen wordt als men voortdurend naar achter moet in het boek voor de verklarende noten. Men had er beter echte voetnoten van gemaakt!

D. ALIGHIERI, De goddelijke komedie., Amsterdam (Ambo/Anthos), 2014
24,99 EUR