Geschiedenis van de Nederlanden.

We kunnen met een gerust geweten beweren dat onderhavig boek zowat het beste overzicht biedt van de geschiedenis van de Nederlanden. Het is de vrucht van jarenlang onderzoek en expertise en het bevat bijdragen van prominente geleerden. Zo is het deel over de Bourgondische Nederlanden vanzelfsprekend geschreven door Blockmans. Het werk bevat meer dan 500 bladzijden historie van de Lage Landen, gefocust op de institutionele en de politieke aspecten. Dat is wel een minpunt: slechts in de marge komen religie en cultuur aan bod. Anderzijds: men kan ook natuurlijk ook niet alles verwachten in één volume. Het boek is vlot geschreven en wordt niet onderbroken door voetnoten. Elk hoofdstuk wordt wel bibliografische bekeken op het einde van het werk. Beslist een referentiewerk. (HG)

J.C.H. BLOM E.A., Geschiedenis van de Nederlanden., Amsterdam (Bert Bakker & Prometheus), 2014
49,95 EUR