Geneesheiligen in de Lage Landen

Eigenaardig dat dit boek veel lof krijgt toegezwaaid… De inleiding staat stijf van de fouten, maar dan ook echt stijf! Voor de rest hebben de auteurs oude literatuur klakkeloos overgenomen en gaan de nieuwste inzichten gewoon aan hen voorbij (b.v. dat heiligenverering zoals wij die nu kennen slechts van de 13de eeuw dateert). Geen enkele van de auteurs wordt blijkbaar door onwetendheid gehinderd. Dan is er nog de stuntelige lay-out en de dikwijls miserabele kwaliteit van de foto's. Het is wel boeiend illustratiemateriaal ,maar de afdrukkwaliteit laat meestal te wensen over. (ES)

J. CLAES, A.CLAES & K.VINCKE, Geneesheiligen in de Lage Landen, Leuven (Davidsfonds), 2005
334 blz. en 29,5 EUR