Denken. Het leven van de geest.

Het is onnodig Hannah Arendt voor te stellen. Het volstaat te weten dat ze tot de toonaangevende filosofen van de 20ste eeuw behoort. Ze wekte heel wat furore met haar verslag van het beroemde Eichmannproces. Ze is vooral bekend als een activistische filosofe en daardoor is haar meer contemplatief werk wat meer ondergesneeuwd geraakt. Het is dan ook prachtig dat uitgeverij Pelckmans een vertaling ter beschikking stelt van Denken. Daarin onderzoekt ze de activiteit van het denken, maar ook het nut en de zin van denken. Dit is het eerste deel van haar trilogie over de werking van de geest. Het is tot op vandaag een prikkelend boek, waarin de worsteling van de denkster met haar onderwerp duidelijk aan het licht komt. Meer dan antwoorden, roept het boek vragen op, maar laat net dat het kenmerk van stevige filosofie zijn. Op de vertaling valt niets aan te merken. (JG)

H. ARENDT, Denken. Het leven van de geest., Kalmthout (Pelckmans), 2012