Raphael’s Poetics. Art and Poetry in High Renaissance Rome.

De renaissance is niet ten onrechte de periode van de universele geesten. Kunstenaars zijn dikwijls in meerdere kunsttakken thuis en zijn niet zelden ook wetenschappers en filosofen. Michelangelo en Leonardo beheersten zowat alles. Dat Michelangelo sonetten schreef is vrij bekend, maar dat er ook van Raphael zijn, is toch een stuk minder geweten. David Rijser heeft ze allemaal bijeengebracht in deze in het Engels uitgegeven studie. Opvallend genoeg schildert de kunstenaar tal van religieuze werken, maar daar is niets van te merken in zijn dichtwerk. Deze studie is ronduit magistraal. Gelukkige besteedt de auteur ook veel aandacht aan het schilderwerk van Raphael, zodat we toch een geïntegreerd beeld van Rome’s meest geliefde kunstenaar krijgen. Daarnaast maken, we kennis met de hele intellectuele context van het Rome uit Raphaels dagen. Onnodig te zeggen hoe boeiend dat is. Het boek is uitvoerig geïllustreerd. (HG)

D. RIJSER, Raphael’s Poetics. Art and Poetry in High Renaissance Rome., Amsterdam (Amsterdam University Press), 2012
39,5 EUR