Pascal als religieus denker.

Iedereen is vertrouwd met Pascal als de filosoof. Hij is vooral gekend omwille van zijn Pensées. Maar Pascal was eigenlijk vooral behept met religie. Hij was zelfs een sympathisant van de Jansenisten, mensen die zeer bewust met religie bezig waren. Er is zelfs een sterk vermoeden dat hij een mystieke ervaring heeft gehad. Stof genoeg om aan Pascal een hele bundel te wijden waarin religie centraal staat. Enkele specialisten hebben die taak op zich genomen en een religieus portret van deze grote Franse denker gemaakt. Het boek raakt aan enkele zeer belangrijke thema’s, zoals de relatie tussen geloof en wetenschap of Pascal over de God van de filosofen. Een lezenswaardige bundel essays. (JG)

R. TE VELDE (RED.), Pascal als religieus denker., Kapellen (Pelckmans), 2011
17,95 EUR