Geschiedenis van Brabant. Van het hertogdom tot heden.

Voor een best schappelijke prijs kan men dit absolute naslagwerk op de kop tikken: de geschiedenis van het hertogdom Brabant, het centrum van België. Tal van Belgische en Nederlandse experten hebben meegewerkt aan dit referentieboek dat wel enkele decennia zal meegaan. Het is een oerdegelijk boek geworden, netjes geïllustreerd, dat de geschiedenis behandelt, (hoofdzakelijk) vanaf de middeleeuwen tot het einde van de 20ste eeuw. In diverse kapittels maken we kennis met de politieke geschiedenis, de economische, culturele en religieuze. Een absolute aanrader voor de belangstellende. (EN)

R. VAN UYTVEN E.A., Geschiedenis van Brabant. Van het hertogdom tot heden., Leuven (Davidsfonds), 2011
59,95 EUR