Leven in Babelse tijden. De noodzaak van een interreligieuze dialoog.

Als er iets christelijks is, is het wel de dialoog. Overal willen doorsnee christenen met iedereen in dialoog treden. De feiten halen trouwens de andersdenkenden in. Maar hoe moet die dialoog dan concreet gebeuren? Dat is meteen het onderwerp van dit boek. De auteur wil in elk geval de spanning niet opgeven, maar uithouden. En het gaat wel degelijk om een spanning tussen de eigen identiteit en het ernstig nemen van de ander. Een dialoog is een model van geven en nemen, ook in de oplossing die de auteur voorstelt. Een heuse dialoog is slechts mogelijk vanuit een identiteit. De dialoog heft de identiteit niet op, maar wordt mogelijkheidsvoorwaarde voor de dialoog. Natuurlijk gedijt zo’n model enkel tussen mensen van goede wil … (ES)

M. MOYAERT, Leven in Babelse tijden. De noodzaak van een interreligieuze dialoog., Kapellen (Pelckmans), 2011
14,95 EUR