Tussen God en Caesar. Levensbeschouwelijke visies op staat, recht en civil society.

Het verhaal van geef de keizer wat de keizer toekomt en God wat God toekomt is meer dan ooit actueel. In onze gepluraliseerde samenleving wordt die vraag alleen maar prangender, want de islam maakt bijvoorbeeld geen onderscheid tussen kerk en staat. Anderzijds zien we dat levensbeschouwingen hun rol opeisen in de maatschappij van vandaag. In hoeverre is wederzijdse inmenging mogelijk of zelfs maar wenselijk? Advocaat Matthias Storme brengt de volledige problematiek in kaart door alle opvattingen naast elkaar te plaatsen. Daarbij valt echter een voorskeursoptie voor het christelijke model niet geheel uit te sluiten in mijn lectuur. (JG)

M.E. STORME, Tussen God en Caesar. Levensbeschouwelijke visies op staat, recht en civil society., Kapellen (Pelckmans), 2011
13,5 EUR