Tradities.

Het is heel moeilijk om dit boek te omschrijven. Vooral omdat het in eerste instantie een fotoboek is en we in Vlaanderen nog steeds een overzichtswerk van de Vlaamse volkskunde missen. Dat blijft dus alweer wachten. Bovendien ben ik maar matig tevreden over de foto’s. Enkel de foto op de kaft is ronduit briljant. Ik wil nog één extra meerwaarde blootleggen: het boek behandelt tal van tradities, waaronder heel nieuwe, maar ook tradities bij immigranten en allochtonen. De auteurs tonen ook dat tradities levend erfgoed zijn. Ze evolueren. Dat vooral is een belangrijk inzicht. Zo bevat het boek een drietal essays die alle meer dan de moeite waard zijn, maar zo kort! Voor het overige is het hoofdzakelijk een aangenaam kijkboek. Het blijft wachten op een algemeen overzichtswerk, een opvolger voor het naslagwerk van K.C. Peeters. (ES)

VOLKSKUNDE VLAANDEREN, Tradities., Leuven (Davidsfonds), 2011
24,95 EUR