Brabants etymologisch woordenboek.

Debrabandere is de etymologische expert van Vlaanderen. Reeds eerder heeft hij zijn sporen verdiend met zijn tweedelig werk over de herkomst van onze familienamen. Dit boek behandelt de herkomst van de woordenschat in Antwerpen, Vlaams-Brabant en Brussel. Het gaat in eerste instantie over een woordenboek en dat is een beetje jammer. Waarom geen katern toegevoegd over de aard en een beknopte geschiedenis van die taal. Over het taalidioom? Dat is jammer, maar qua woordenboek kan het wel tellen! Zo worden er wel wat woorden vuil gemaakt aan hoe het boek is opgebouwd, de afkortingen etc. Bovenal bevat het een uitgebreide bibliografie en dat is altijd interessant voor de liefhebber. (EN)

F. DEBRABANDERE, Brabants etymologisch woordenboek., Leuven (Davidsfonds), 2010
39,95 EUR