De ontdekking van Arcadië. Een inleiding op de antieke wereld.

Twee oudgediende oudheidkundigen schreven een schitterend boekje over hoe men in het verleden is omgegaan met de Oudheid. Al gauw zal blijken dat dé oudheid niet bestaat. Het enige dat bestaat zijn onze reconstructies van de oudheid. Ze doen dat niet gortdroog, maar aan de hand van een concreet voorbeeld: de tempelfries van Bassae die in de 19de eeuw in het British Museum belandt. Het om de reconstructie van die Arcadische tempel doorheen de eeuwen die de tocht zo boeiend maakt en die toont dat er veel eigentijdse belangen een rol spelen in de reconstructie van de oudheid. De tocht voert van de Oudheid tot Asterix en Ben Hur. Een fascinerende reconstructie van onze omgang met de oudheid. Een les in relativering ook! (EN)

M. BEARD E.A., De ontdekking van Arcadië. Een inleiding op de antieke wereld., Amsterdam (Athenaeum-Polak & Van Gennep), 2010
16,95 EUR