De kracht van kunst.

Schama is opgeschoven van historicus naar cultuurwetenschapper in de brede betekenis van het woord. Hij bekend geworden door zijn boek over Hollands Gouden Eeuw. In dit boek is zijn horizon verschoven naar louter kunst en vooral, de kunst van het kijken naar kunst. Hij behandelt een achttal beroemde kunstenaars, waaronder Caravaggio, Bernini, Rembrandt en Rothko. Hij doet dat op een briljante manier, door de ontstaansgeschiedenis van het kunstwerk te doorweven met de biografie van de kunstenaar. Hij schrijft in een zeer prikkelende en uitnodigende stijl, waardoor de lezer steeds geboeid blijft. Het is dus geen gewoon overzicht van de kunstgeschiedenis… Tegelijkertijd plaatst hij het werk in de brede historische context, waardoor er toch weer een stukje cultuurgeschiedenis bij te pas komt. Het enige jammere is dat dit boek met zwart-wit illustraties gemaakt is. Dat is eigenlijk not done in een kunstboek. Zeker niet als één hoofdstuk gewijd is aan Rothko, die het helemaal van zijn kleur moet hebben… (ES)

S. SCHAMA, De kracht van kunst., Amsterdam (Olympus), 2010
17,5 EUR