Rekenschap van het geloof.

Voorbeeldig! Dat is in één woord deze tekstuitgave getypeerd: originele Latijnse tekst, vlotte vertaling er naast, uitvoerige commentaar en gestoffeerde inleiding. Het gaat om de tekst waarin Thomas zijn visie uiteenzet over de redenen om te geloven, meer bepaald naar andersgelovigen toe. Alle hete hangijzers passeren de revue: Triniteit, menswording etc. (JG)

THOMAS VAN AQUINO, Rekenschap van het geloof., Zoetermeer (Meinema), 2003
112 blz. en 14,5 EUR