Taboes, monsters, loterijen: ethiek in de laat-moderne tijd

Sinds gentechnologie meer en meer wordt toegepast, staat ethiek weer in de branding van vele discussies. De Dijn boetseert zijn schitterende analyse rond 3 thema's: taboes die levensnoodzakelijk zijn en steeds meer worden afgebroken, monsters die geproduceerd worden door de menselijke techniek en de tenslotte de genetische, sociale en culturele loterijen die meer dan vroeger het leven van de huidige mens bepalen. Een scherpe, kritische bundel waarin de rol van religie steeds onderstreept wordt. (NN)

H. DE DIJN, Taboes, monsters, loterijen: ethiek in de laat-moderne tijd, Kampen/Kapellen (Klement/Pelckmans), 2003
159 blz. en 15,95 EUR