De status van de kerkvaders. Geschiedenis, thema’s, perspectief.

Alhoewel dit boek bij Averbode verscheen is het toch niet voor het grote publiek bestemd. Dat heeft te maken met twee redenen. Ten eerste is het een academische studie en dus is het gevuld met vakjargon en er is heel wat voorkennis vereist. Ten tweede is er het onderwerp. Vooral de beoefening van de patristiek staat centraal, en niet de patristiek zelf. Het is dus nogal een werk voor ingewijden. Dat zegt niks over de kwaliteit van het werk: die is uitstekend. En ook qua onderwerpen zit er voor ieders wel wat bij, bijvoorbeeld over de argumentatieve waarde van de kerkvaders in theologische debatten. Wie meer wil weten over een stukje patristiek kan terecht bij dezelfde uitgeverij met het boekje over Basilius. (EN)

P. VAN GEEST E.A., De status van de kerkvaders. Geschiedenis, thema’s, perspectief., Averbode (Averbode), 2009