Dialectiek van de secularisering. Over rede en religie.

In 2004 vond in München een heel speciale dialoog plaats tussen 2 antipoden van wereldallure: Habermas en Ratzinger. De laatste verdedigde voor-politieke morele grondslagen om een staat op te bouwen, terwijl de laatste dat niet kon aanvaarden. De dialoog vond internationale weerklank en het is heel bijzonder dat Pelckmans die dialoog nu heeft uitgegeven. Hij wordt voorafgegaan door een uitgebreid essay van Patrick Loobuyck. Een schitterende uitgave! (JG)

J. JOSEPH RATZINGER, Dialectiek van de secularisering. Over rede en religie., Kapellen (Pelckmans), 2009
14,95 EUR