Baudrillard. Leven na de orgie.

Het is pas sedert het laatste decennium dat Baudrillard opgeld maakt in de Nederlanden. Daarvoor was hij een louter Frans fenomeen. Nochtans is hij een van de meest vernieuwende en originele cultuursociologen van de laatste decennia. Vooral de consumptiemaatschappij moet het bij hem ontgelden. Het is dan ook geen overbodige luxe dat we in deze studie een mooi overzicht krijgen van zijn leven en denken. Typisch voor de schitterende reeks waarin dit boek verscheen is de volledigheid. Naast een originele denker was hij tevens een extravagante persoonlijkheid. Ook met dat aspect maken we kennis in dit integrale overzicht. (ES)

P. LEPERS, Baudrillard. Leven na de orgie., Kapellen (Pelckmans), 2009
19,95 EUR