Vrouwen, Jezus en rock-‘n-roll.

Erik Buys is een godsdienstleraar die een gesprek aangaat met drie schijnbaar uiteenlopende werelden: de hedendaagse popcultuur, het christendom en de filosofie van de zondebok van René Girard. Hoe breng je het christelijk verhaal aan de hand van films en eigentijdse muziek. Typisch de problematiek van de eigentijdse godsdienstleraar! Buys vertrekt nog steeds van de cultuur van de jongeren en kleeft daar het christendom op. Ik betwijfel ten zeerste of die ‘truuk’ nog werkt, maar als het werkt in de klas van Buys, des te beter. Mij lijkt het de typische aanpak van de jaren 1970 en 1980. Hij werkt zijn voorbeelden wel mooi uit (o.m. aan de hand van de film ‘American Beauty’) en wat hij schrijft zijn zeker lezenswaardige en terechte analyses, maar of ze catechetisch werken … (ES)

E. BUYS, Vrouwen, Jezus en rock-‘n-roll., Averbode (Averbode), 2009