Eleonore van Aquitanië (1122-1204). Een bijzondere vrouw in het zomertij van de middeleeuwen.

Pikkemaat lijkt wel gebeten door middeleeuwse vrouwen. Niet zo moeilijk: in tegenstelling tot in de veelgeprezen renaissance zijn er in de zogenaamde christelijke middeleeuwen nog vele vrouwen van betekenis. Eleonore leefde in de 12de eeuw en was tweemaal koningin: eerst in Frankrijk, daarna in Engeland. Uit haar levensbeschrijving blijkt duidelijk hoe een sterke vrouw het minder nauw kon nemen met de regels die zowel door kerk als staat werden voorgeschreven! Ook hier blijkt weer iets verrassends: pas vanaf de Renaissance verliest men alle manoeuvreerruimte en moet men zich strikt overal aan houden. Het is met andere woorden een verrassend boek. Ondanks het feit dat het om zo'n dik boek gaat, leest het als een trein. Pikkemaat is getraind in de vloeiende pen. (HG)

G. PIKKEMAAT, Eleonore van Aquitanië (1122-1204). Een bijzondere vrouw in het zomertij van de middeleeuwen., Soesterberg (ASPEKt), 2008
29,95 EUR