Jeanne d'Arc (1412-1431). De maagd van Orléans.

Jeanne d'Arc behoort meer tot het rijk van de mythen dan van de werkelijkheid. Vooral in de 19de eeuw werd haar populariteit opgeklopt en de historiciteit heeft daar enorm onder geleden. Misschien blijft ze om die reden intrigeren? Pikkemaat beschrijft niet enkel haar leven, maar gaat ook in op haar Wirkungsgeschichte. Hoe is ze uitgegroeid van een heks tot een heilige (pas in 1920 heilig verklaard)? Niet onbelangrijk: de auteur beperkt zich tot het historisch verifieerbare en ontkomt zo aan mythologisering. Een vlekje: de schaarse illustraties zijn slecht afgedrukt. (EN)

G. PIKKEMAAT, Jeanne d'Arc (1412-1431). De maagd van Orléans., Soesterberg (ASPEKt), 2009
19,95 EUR