Gespitst op het komende pinksterfeest. Het evangelie naar Johannes vertaald en verklaard.

Emeritus exegeet Holwerda levert met dit boek een persoonlijke vertaling van het Johannesevangelie, volledig geannoteerd en aangevuld met 20 studies over de interpretatie van enkele passages. Dat is niet geheel overbodig want Johannes behoort tot de moeilijkste evangelisten. In die studies is hij zeer overzichtelijk en didactisch. Het boek leent zich dan ook uitstekend voor leesgroepen. (EN)

D. HOLWERDA, Gespitst op het komende pinksterfeest. Het evangelie naar Johannes vertaald en verklaard., Kampen (Kok), 2009
17,5 EUR