De worsteling met de moderniteit. Pleidooi voor een esthetische levensbeschouwing.

Vervangt de esthetische levenswijze die van de religie? Kierkegaard zou er niet mee kunnen lachten, maar Peeters bedoelt dan ook iets anders. Peeters zoekt naar een oplossing naar het gat dat achtergebleven is na mei '68, toen geestelijke leegheid en ontreddering achterbleven. Daar dat het resultaat van de moderniteit zou kunnen zijn, begint Peeters zijn verslag met een genealogie van die moderniteit. Daar verlichting en moderniteit geen antwoord meer bieden voor de crisis zoekt Peeters naar een andere oplossing: esthetiek in plaats van waarheid en voorgeschreven moraal. De weg van de filosofische esthetiek weliswaar. (ES)

J. PEETERS, De worsteling met de moderniteit. Pleidooi voor een esthetische levensbeschouwing., Kapellen (Pelckmans), 2009
18,5 EUR