Tegen Sainte-Beuve. Relaas van een ochtend.

Prousts Op zoek naar de verloren tijd behoort tot de wereldliteratuur. Dit boek is de oertekst van dat magnum opus. Dit boek eindigt waar Op zoek naar de verloren tijd begint. Wat nu nog losse sprokkels zijn, wordt later een congruent geheel. Sainte-Beuve was de meest geduchte literaire criticus van de Franse 19de eeuw. Postuum werd hij in mootjes gehakt door Proust, die het niet kon hebben dat Sainte-Beuve de auteurs moreel kritiseerde: op basis van hun leven in plaats van hun literaire kwaliteiten. In feite gaat het boek over Prousts literaire en esthetische opvattingen in het algemeen. Hij doorspekt zijn betoog met referenties naar allerlei tijdgenoten. (EvG)

M. PROUST, Tegen Sainte-Beuve. Relaas van een ochtend., Amsterdam (Athenaeum-Polak & Van Gennep), 2009
34,95 EUR