Julianus de Afvallige. Nieuw licht op de christenvervolgingen.

Slechts 20 maanden was Flavius Claudius Julianus keizer van het Romeinse Rijk en op die korte periode heeft hij zich in de (christelijke) geschiedschrijving gewerkt. In die historiografie verwierf hij het epitheton 'de afvallige'. Was hij werkelijkheid de monsterlijke christenvervolger zoals hij daarin wordt geportretteerd, of is dat gebeurd onder invloed van de latere martelaarshistories? Volgens de auteur is dat laatste het geval en hij draagt daar overtuigende redenen voor aan. Het is vooral de latere mythevorming die hem parten heeft gespeeld. (HG)

H. TEITLER, Julianus de Afvallige. Nieuw licht op de christenvervolgingen., Amsterdam (Athenaeum-Polak & Van Gennep), 2009
14,95 EUR