Homo sacer. De soevereine macht en het naakte leven

Uitgeverij Boom heeft een zesde zintuig voor goede filosofie, ook in het buitenland, waar onder meer deze Giorgio Agamben opgang maakt. Deze studie toont aller scherpst aan wat er gebeurt als het transcendente in de mens verdwijnt en hij herleid wordt tot ‘naakt leven’, i.e. een louter organisch stuk natuur. De Moderniteit heeft ervoor gezorgd dat elk spoor van het sacrale in de mens verloren ging en dat het een robot werd, met alle gevolgen vandien, b.v. in de geneeskunde. Agamben beschouwt alleen de vreselijke politieke gevolgen. Ontluisterend, maar revelerend!! (JG)

G. AGAMBEN, Homo sacer. De soevereine macht en het naakte leven, Amsterdam (Boom), 2002
213 blz. en 22,5 EUR