De marketing van God.

Kan men God tot voorwerp van marketing maken? Waarom zou men marketing niet eerder zien als een hulpmiddel bij evangelisatie? En er zijn wel degelijk problemen. Dat het aandeel van de katholieke Kerk afneemt is geen geheim, maar daartegenover staat dat het ‘marktaandeel’ van bijvoorbeeld de islam wel toeneemt! De auteur is een marketingspecialist die eigenlijk een accurate analyse maakt van het christendom: men moet terug naar de corebusiness, men moet de kwaliteit verbeteren, het geheel beter marketen en … de prijs verhogen. Een uitdagend werkje! (ES)

C. SCHWIETERT, De marketing van God., Amsterdam (Nieuw Amsterdam Uitgevers), 2008