_2 Korinthiërs. Profiel van een evangeliedienaar.

In de afdeling ‘Brieven van Paulus’ in de serie ‘Commentaar op het Nieuwe Testament’ verscheen een wel heel ver doorgedreven exegese van slechts 1 brief van Paulus. Het is wel geen eenvoudige brief. Van Spanje levert een traditionele, historisch-kritische exegese af. Hij gaat in dialoog met vele auteurs en exegeten en levert een academische exegese af. Vers per vers zoekt hij naar de oorspronkelijke betekenis van deze brief waarin Paulus het profiel van de echte leerling van Jezus schetst. (JG)

T.E. VAN SPANJE, _2 Korinthiërs. Profiel van een evangeliedienaar., Kampen (Kok), 2009
34,9 EUR