Johannes Vermeer (1632-1675)

Johannes Vermeer behoort tot de meest enigmatische kunstenaars van de Gouden Eeuw. Slechts iets meer dan 30 doeken van hem zijn bekend, maar dat volstond om een plaats te verwerven in de kunstgeschiedenis. Westermann biedt een schitterend overzicht van Vermeer: beknopt, maar volledig. Daarbij besteedt ze heel veel aandacht aan de techniek die Vermeer zo ingenieus toepast en die zorgt voor het mysterie in de doeken: het gebruik van de camera obscura. Ook het laatste hoofdstukje – over de nawerking van Vermeer – mag er best zijn. Voor wie geen zin heeft om dikke monografieën te lezen, is dit een uitgelezen kans om kennis te maken met een meester in de volle betekenis van dat woord. (ES)

M. WESTERMANN, Johannes Vermeer (1632-1675), Amsterdam (Rijksmuseum), 2008