Boeddhisme

De westerse belangstelling voor het boeddhisme lijkt stilaan over zijn hoogtepunt heen te zijn. Het aantal bekeerlingen neemt stilaan af, alsook het aantal boeddhistische tempels in opbouw. Van alle wereldreligies behoort het boeddhisme wellicht tot de meest fascinerende. Mijns inziens hoort het terecht thuis in een reeks over religies en niet over filosofie, alhoewel voor dat laatste natuurlijk iets te zeggen is. In de reeks Wereldreligies van Ludion verschijnt het boeddhisme als eerste deel van een hele reeks. Op een zeer aantrekkelijke manier worden de geschiedenis van de Boeddha, de geschriften van het boeddhisme en de belangrijkste plaatsen gepresenteerd. Het boek is rijkelijk geïllustreerd. Als inleiding kan het boek zeker tellen. Voor mensen die zich echt willen verdiepen, is het magere kost. (JG)

N. CELLI, Boeddhisme, Amsterdam (Ludion), 2008
21,6 EUR