Kloosters als religieus erfgoed. Bouwstenen voor een te voeren beleid.

Het debat is in Nederalnd al een tijdje bezig en Vlaanderen volgt nu schoorvoetend: wat met het overschot aan kloosters en kerken. Hendrikx overschouxt verschillende projecten in Nederland en maakt een balans. Het is opvallend hoe de nadruk ligt op het behoud van het patrimonium: religieuzen hoeven niet noodzakelijk alles te verkopen en volledige afstand te doen. Mits de nodige inventiviteit kunnen er heel war samenwerkingsverbanden ontstaan tussen religieuzen en lokale overheden om nieuwe bestemmingen te vinden voor het patrimonium. Een verhelderend boekje van een ideale lijn die in de toekomst meer en meer actueel zal zijn. (JG)

S. HENDRIKX, Kloosters als religieus erfgoed. Bouwstenen voor een te voeren beleid., Utrecht (Stichting Matrijs), 2008