Handelingen: de wereld in het geding

Louter op publicatiegebied schijnt exegese een Nederlandse aangelegenheid te zijn (protestantisme!). In de reeks 'Commentaren op de Nieuwe Testament' verscheen zopas het eerste deel over de Handelingen, het verhaal over de eerste christelijke gemeenschappen, geschreven door een tijdgenoot! De auteur plaatst het Bijbelboek in zijn context en laat daardoor het unieke van het geschrift beter tot zijn recht komen. Voorkennis is gewenst. (NN)

J. VAN ECK, Handelingen: de wereld in het geding, Kampen (Kok), 2003
576 blz. en 39,9 EUR