_1 Kronieken

1 en 2 Kronieken behoren tot de minst bestudeerde boeken van het Oude Testament (wegens te saai) en dat heeft vermoedelijk te maken met het historisch en weinig theologisch karakter van de boeken. Nochtans bevat 1 Kronieken boeiende verhalen m.b.t. de bouw van de Tempel als hoogtepunt in de relatie mens-God. Het gaat om een degelijke exegetische studie met veel oog voor het Hebreeuwse origineel en dat maakt het werk minder toegankelijk voor iedereen. (ES)

P.B. DIRKSEN, _1 Kronieken, Kampen (Kok), 2003
359 blz. en 49,9 EUR