Verbum Dei manet in aeternum. Luther en Calvijn in hun Schriftverstaan.

De Bijbel loopt als een rode draad door de geschiedenis van het protestantisme. In deze bundel worden 6 essays verzameld van leden van de Internationele Luther-Calvijnstudiegroep. Het zijn geleerde essays over de exegese bij Luther en Calvijn die besloten worden met een uitgebreide visie op de kinderdoop bij Calvijn. Sommige bijdragen kunnen ook voor 'buitenstaanders' interessant zijn, zoals die over de hemel, het hart en het leven voor God en de mensen. (FD)

W. BALKE E.A., Verbum Dei manet in aeternum. Luther en Calvijn in hun Schriftverstaan., Kampen (Kok), 2008
17,5 EUR