_3:16. De hoopvolle boodschap van het bekendste Bijbelvers.

Je moet het maar doen: een heel boek wijden aan één Bijbelvers. Hier vwordt gedoeld op Johannes 3,16 en we kunnen er niet onderuit: het is inderdaad een van de belangrijkste verzen: "Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven opdat allen die in hem geloven niet zouden verloren gaan, maar eeuwig leven leven hebben. Het boek is een protestantse exegese van dat vers in een 12-tal hoofdstukjes en bevat dan een zogenaamd 40-dagenboek. Dat zijn 40 korte bezinningen voor 40 dagen lang, die elk een aspect van dat grote mysterie uit Joh. 3,16 blootleggen en die toelaten om in dat mysterie te groeien. Een mooie idee! (HG)

M. LUCADO, _3:16. De hoopvolle boodschap van het bekendste Bijbelvers., Kampen (Voorhoeve), 2008
15,5 EUR