Belijden met hoofd en hart: gereformeerd leven tussen gisteren en morgen

Nu en dan verschijnen boeken van kerken die zich bezinnen over hun toestand. In dit boek staan de Gereformeerden stil bij zichzelf. Niet alleen katholieken worden geconfronteerd met mensen die 'in naam' zich nog tot het katholicisme bekennen, maar die zich voor het overige zich niet meer inzetten. Idem dito voor de protestanten. Het is een kanjer geworden, want er wordt ten gronde nagedacht over de identiteit van het gereformeerd zijn. Vele problemen zijn herkenbaar voor het katholicisme. (JG)

J. VAN DER GRAAF, Belijden met hoofd en hart: gereformeerd leven tussen gisteren en morgen, Kampen (Kok), 2003
572 blz. en