Zout der aarde: christendom en kerk in de 21ste eeuw

De eerste druk van dit boek as al bijna 10 jaar oud en dat is te merken. Toch maken we in dit boek (waarin kardinaal Ratzinger de geïnterviewde is) op een gevatte manier kennis met Ratzingers denken en leven. Dat denken beperkt zich niet alleen tot theologie, maar ook tot kerkpolitieke standpunten (o.m. de toestand van de kerk in de Lage Landen). Steeds peilt hij naar de kern en gaat voorbij aan epifenomenen. Het is geen complex werk en dus voor een breed publiek. (ES)

J. RATZINGER, Zout der aarde: christendom en kerk in de 21ste eeuw, Leuven (Davidsfonds), 2005
279 blz. en 17,9 EUR