Een Boek als geen ander. De Bijbel begrijpen.

Iedereen die met zijn geloof bezig is, tracht zich op een of andere wijze te verdiepen in de Schrift en dat is geen overbodige luxe, gezien tot welke interpretaties de Bijbel kan leiden. Wie wil kennis maken met een typisch protestantse manier van Bijbel lezen, kan zijn gading vinden in dit kleine boekje. Niet voor niks worden er vragen in behandeld als: is de Bijbel helemaal bindend tot op de dag van vandaag? En wat met wonderen? De fascinerende antwoorden vindt men bij Masters, die geen enkele afbreuk doet aan de traditionele interpretatie van de Bijbel. Het is duidelijk waartoe dat kan leiden. (NN)

P. MASTERS, Een Boek als geen ander. De Bijbel begrijpen., Kampen (De Groot Goudriaan), 2007
17,5 EUR