De eerste kruistocht. De oorsprong van het conflict tussen islam en christendom.

De kruistochten blijven nog altijd talrijke auteurs inspireren. Slechts zelden verschijnt er een degelijk werk over. Meestal gaat het om boeken die christenen moeten opzadelen met een enorm schuldcomplex, zelden wordt alles in de juiste context geplaatst. Asbridge is een verademing in die literatuur. Hij geeft echt wel de indruk goed gedocumenteerd te zijn, alsook ingeleefd in de context. Hij gooit niet met verwijten, maar poogt alles in perspectief te plaatsen. Daarmee trapt hij geen open deuren in en dat is zeldzaam geworden m.b.t. dit onderwerp Hij geeft een integraal beeld van de ganse eerste kruistocht en heeft oog voor weinig belichte aspecten, zoals de economische. Een aanrader dus over dit onderwerp. (Sk)

T. ASBRIDGE, De eerste kruistocht. De oorsprong van het conflict tussen islam en christendom., Amsterdam (Athenaeum-Polak & Van Gennep), 2007
14,95 EUR