Traktaat over de menselijke natuur.

In 1739 liet Hume zijn meesterwerk het licht zien. Daarin bespreekt hij de cruciale vragen naar de identiteit en de plaats van het individu in de wereld. Wat brengt de mens tot zijn ware geluk. Hume formuleert een oplossing vanuit de empirische filosofie en beïnvloed daarmee filosofen tot op heden. Hij baseert zich volledig op wat hij kan ervaren. Bij Boom verscheen een integrale vertaling van dat hoofdwerk en wat voor een … een schitterend becommentarieerde en geannoteerde vertaling van een van de belangrijkste boeken uit de filosofie. Een ultiem antwoord geeft Hume op zijn uitgangsvragen niet, maar hij ontmaskert in elk geval een heleboel valse antwoorden. Deze uitgave is ronduit exemplarisch, net zoals Kant Kritiek van de zuivere rede bij dezelfde uitgever. (FI)

D. HUME, Traktaat over de menselijke natuur., Amsterdam (Boom), 2007
49,9 EUR