De brieven van Petrus en Judas

De brieven van Petrus en Judas zijn minder goed gekende parels uit het Nieuwe Testament en nochtans behandelen ze belangrijke thema's zoals lijden, getuigen, dwaling en redding, geestelijke toewijding, strijd tegen libertinisme enz. De auteur denkt naar katholiek aanvoelen toch wel dualistisch (b.v. de totaal verdorven wereld tegenover de hemel). Voor de rest een interessante inleiding op deze heilige literatuur. (ES)

G. VAN DEN BRINK, De brieven van Petrus en Judas, Kampen (Kok), 2005
255 blz. en 17,9 EUR