Bijbelcommentaren

Bij Kok verscheen een handig werkinstrument: een digitale versie van de uitgebreide Bijbelcommentaren van Calvijn. Dat soort instrumenten verschijnt al te weinig, i.t.t. het Engelstalig gebied. Hoe gemakkelijk is het niet om iets terug te vinden in de Bijbel nadat die gedigitaliseerd werd? Ook deze uitgave bevat een uitgebreide zoekmachine, naast alfabetische indexen en lijsten met woordfrequentie. De uitgave bevat tevens de beroemde Institutie. We kunnen enkel de hoop uitspreken dat er in de toekomst nog meer van dit soort verzamelde werken ook digitaal beschikbaar worden. (JG)

J. CALVIJN, Bijbelcommentaren, Kampen (Kok), 2007
85 EUR