Het kristalpaleis. Een filosofie van de globalisering

Het regent onderzoeken in de ethiek naar het fenomeen van de globalisering, niet alleen omwille van het wereldwijde fenomeen van de migratie, maar ook van de milieucrisis. Meer en meer ziet men in dat onze eigen problemen verband houden met een mundiale context. Alweer neemt Sloterdijk een uitdagende positie in in dit actuele debat. Alweer toont hij zich een zeer belezen man met een enorme capaciteit tot synthetisering. Eigenlijk bestudeert hij iets dat al langer geweten is: hoe mondialer alles wordt, hoe meer behoefte we hebben aan ons eigen plekje. Mondialisering (gesymboliseerd door het Kristalpaleis op de Londense wereldtentoonstelling van 1851) wordt vergezeld door provincialisme … Hoever kan dit Westers optimisme nog blijven duren, nu de migratiegolven op de Europese en Amerikaanse deuren kloppen? Ontnuchterend voor al wie naïef denkt over globalisering. (JG)

P. SLOTERDIJK, Het kristalpaleis. Een filosofie van de globalisering, Nijmegen (SUN), 2007
29,9 EUR