De vele gezichten van de fenomenologie

De fenomenologie is een filosofische strekking die ontstaan is op het einde van de 19de eeuw met Edmund Husserl: zuivere kennis is niet de receptie van een aan het menselijke bewustzijn onafhankelijke wereld, maar het is de zuivere aanschouwing van wat zich aandient in het bewustzijn. Vandaar de uitspraak: “terug naar de zaken zelf”. De fenomenologie zou in de 20ste eeuw uitgroeien tot één van de meest invloedrijke stromingen van de filosofie met verstrekkende gevolgen voor ook andere domeinen van de wetenschappen, zoals politiek en ethiek. Tal van hedendaagse geleerden bespreken in deze bundeling van opstellen de tien belangrijkste fenomenologen, waaronder naast Husserl ook Heidegger, Levinas, Ricoeur en … Jan Hendrik Van den Berg. Ondanks het gegeven dat het boek beoogt een inleiding te zijn, is het een studieboek dat niet alleen veel aandacht, maar ook heel wat voorkennis verlangt. Daarnaast kan het boek ook fungeren als een heus naslagwerk. (NN)

C. AYDIN (RED.), De vele gezichten van de fenomenologie, Kampen/Kapellen (Klement/Pelckmans), 2007
19,95 EUR