Er is een kindeke… De geboorte van Jezus in de Nederlandse en Vlaamse cultuur

De oude Nederlanden beschikken over een ongewoon rijke Kersttraditie, waarvan liederen een belangrijk bestanddeel vormen. Ondanks het feit dat Kerstmis stilaan aan het verworden is tot het feest van het licht, gaat het eigenlijk om de menswording van God, een oneindig groot mysterie. In de oude liederen vinden we nog vaak referenties naar dat theologisch gegeven. De teksten zijn parels van volksvroomheid en grote theologie. Een heleboel kenners van de Nederlandstalige (lied)cultuur bespreken in dit boekje aardig wat aspecten van het oude Kerstmis: de evangelies, de legendes, de romantiek enzovoort. Het geheel is prachtig geïllustreerd en er zit een CD bij met een zestal kerstliederen. (ES)
ISBN 90 5356 706 2

S. NOORDA & C. OELE (RED.), Er is een kindeke… De geboorte van Jezus in de Nederlandse en Vlaamse cultuur, Amsterdam (Salomé), 2004
20 EUR