Overpeinzingen. Stil van God spreken

Waar is de tijd dat Drewermann nog rondliep als een totaal onberispelijke priester die, als hij kon, ging slapen met zijn soutane aan? En dan de ommekeer… Met dezelfde onverbiddelijkheid als die waarvan hij de kerk beschuldigt, is hij beginnen rondstampen. Die verbittering spreekt zelfs uit dit boekje, dat toch spiritueler van aard zou moeten zijn. Niks daarvan! Onderhuids is een gefrustreerde priester aan het woord die de instelling van de kerk verwarde met het Rijk Gods en daardoor ontroostbaar gedesillusioneerd is geworden. Dat overschaduwt het centrale thema van dit boekje, namelijk Gods onvoorwaardelijke goedheid die mensen vertrouwen geeft. Hoeveel spiritueler zou dit boekje zijn indien het van de hand van Grün of Nouwen zou gekomen zijn? (JG)
ISBN 90 289 4417 6

E. DREWERMANN, Overpeinzingen. Stil van God spreken, Kapellen (Pelckmans), 2006
14,9 EUR